مطلب جدید

دریک پژوهش/ به بررسی فواصل اطمینان آزاد توزیع برای چندک های جامعه پرداخته شد

در یک پایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی فواصل اطمینان آزاد توزیع برای چندک های جامعه بر اساس آماره های ترتیبی از نمونه مجموعه رتبه دار پرداخته شد.

به گزارش پرتال اخبار پژوهش و فناوری کرمانشاه(تکنونیوز)؛ حسناحاتمی دانش آموخته کارشناسی ارشد آمار دانشگاه رازی کرمانشاه؛ در پایان نامه خود که به راهنمایی دکتر بهاء الدین خالدی تدوین نموده به بررسی فواصل اطمینان آزاد توزیع برای چندک های جامعه براساس آماره های ترتیبی از نمونه مجموعه رتبه دار پرداخته است.

در این رساله ابتدا روش نمونه گیری مجموعه رتبه دار معرفی می شود و براساس آماره های ترتیبی نمونه مجموعه رتبه دار یک فاصله اطمینان دقیق برای چندکp –ام جامعه ساخته می شود.

 در ادامه، با استفاده از فواصل اطمینان یک آزمون ناپارامتری دو نمونه ای برای تفاوت چندک بین دو جامعه به دست آورده می شود.

یک برآورد نقطه ای، فاصله اطمینان و آزمون فرض آزاد توزیع برای چندکp-ام جامعه براساس طرح نمونه گیری از زیرمجموعه های به طور جزیی مرتب شده در این پژوهش بنا می شود.

 در پایان این تحقیق، یک استنباط دو نمونه ای آزاد توزیع براساس طرح نمونه گیری از زیرمجموعه های به طور جزیی مرتب شده در برابر هرخطای رتبه بندی استوار است و کارایی بیشتری نسبت به طرح های رقیب یعنی نمونه مجموعه رتبه دار و نمونه تصادفی ساده در استنباط آماری به دست می دهد.

انتهای پیام

 

تعداد مشاهده خبر: (2125)
گروه خبر: پایان نامه ها
کد خبر: 743