مطلب جدید

/یک پژوهش/هرچه دبی آبگرم خروجی از مخزن افزایش یابد، ماکزیمم مقدار دبی بهینه کلکتور نیز افزایش می یابد

دریک پژوهش کارشناسی ارشد مشخص شد که هرچه دبی آبگرم خروجی از مخزن افزایش یابد، ماکزیمم مقدار دبی بهینه کلکتور نیز افزایش می یابد.

به گزارش پرتال اخبار پژوهش و فناوری کرمانشاه(تکنونیوز)؛ محمد زنجانی دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی دانشگاه رازی کرمانشاه، در پایان نامه خود که به راهنمایی دکترفرزاد ویسی تدوین نموده به بررسی و پیش بینی دبی بهینه کلکتورصفحه تخت خورشیدی با رویکرد استفاده از هوش مصنوعی پرداخته است.

در این پژوهش آمده که امروزه به دلیل هزینه بالای حامل انرژی، نیاز روزافزون به انرژی های نو برای جایگزینی سوخت های فسیلی احساس می شود ارزان ترین و در دسترس ترین نوع این انرژی ها، انرژی خورشیدی است.

 در میان کاربردهای مختلف انرژی خورشیدی، تولید آبگرم مصرفی ساختمان ها، یکی از اقتصادی ترین روش های استفاده از انرژی خورشیدی محسوب می شود از آنجا که تغییر تابش در طول روز یکی از پارامترهای غیرقابل کنترل است، باید ترتیبی اتخاذ شد تا امکان جذب بیشترین انرژی در تابش های مختلف فراهم شود.

 در این پایان نامه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، دبی بهینه کلکتورهای صفحه تخت خورشیدی در تابش های مختلف به ازاء دبی های مختلف آبگرم خروجی از مخزن پیش بینی شده است.

 برای آموزش شبکه عصبی، از داده های تجربی که توسط یک دستگاه آبگرمکن صفحه تخت خورشیدی در این نوشتار گردآوری شده، استفاده شده است.

در ادامه این پژوهش،داده برداری ها برای هفت دبی سیال مسیر کلکتور و چهار دبی آبگرم خروجی از مخزن انجام شده است در مجموع 28 روز داده برداری برای 28 حالت مختلف انجام شده است که 67درصد داده های جمع آوری  شده به آموزش شبکه و 33 درصد داده ها به تست شبکه عصبی اختصاص داده شده است.

 زمان، دمای محیط، دمای صفحه جاذب، تابش عمود بر سطح کلکتور، دبی سیال مسیر کلکتور و دبی آبگرم خروجی از مخزن به عنوان ورودی های شبکه و دمای سیال ورودی به کلکتور و دمای سیال خروجی از کلکتور به عنوان خروجی های شبکه در این پایان نامه نظرگرفته شده اند.

 براساس بررسی های به عمل آمده در این نوشتار،بیشینه خطای نسبی آموزش شبکه برابر17/2درصد و بیشینه خطای نسبی تست شبکه برابر 10/2درصدشده است با استفاده از مدل شبکه عصبی ارائه شده، دبی های بهینه کلکتور در تابش های مختلف به ازاء دبی های مختلف آبگرم خروجی از مخزن پیش بینی شده است.

نتایج این پژوهش،در دو حالت مختلف برای دبی ثابت آبگرم خروجی از مخزن و نیز دبی متغیر آّگرم خروجی از مخزن ارائه شده است.

نتایج در این نوشتار نشان داده شده است که با افزایش تابش، برای دستیابی به بازده ماکزیمم، دبی کلکتورنیز بایستی افزایش یابد،به علاوه هرچه دبی آبگرم خروجی از مخزن افزایش یابد، ماکزیمم مقدار دبی بهینه کلکتور نیز افزایش می یابد.

بررسی ها در پایان این تحقیق نشان می دهد که تغییردبی کلکتور، بازده لحظه ای کلکتور را95/10درصد و بازده متوسط کلکتور را 83/2درصد افزایش می دهد.

انتهای پیام

 

تعداد مشاهده خبر: (1944)
گروه خبر: پایان نامه ها
کد خبر: 687