مطلب جدید

/یک پژوهش/ گل آقا در طنزهای خود، هر دو شیوه ی موقعیتی و کلامی را فراوان به کار می برد

در یک پژوهش کارشناسی ارشد، مشخص شد که گل آقا در طنزهای خود، هر دو شیوه ی موقعیتی و کلامی را فراوان به کار می برد.

به گزارش پرتال اخبار پژوهش و فناوری کرمانشاه(تکنونیوز)؛ علی اشرف کریمی دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه، در پایان نامه خود که به راهنمایی دکتر سوسن جبری تدوین نموده به بررسی و مقایسه شیوه ی طنزپردازی دهخدا و کیومرث صابری فومنی(گل آقا) پرداخته است.

موضوع این پایان نامه توصیف شگردهای طنزپردازی است، هدف این پژوهش، شناخت بهتر قالب طنز و شگردهای خلق طنز است در این میان آثار دو طنزپرداز برجسته؛ علی اکبر دهخدا و کیومرث صابری فومنی(گل آقا) مورد بررسی قرار گرفته است.

 اولین محور پژوهش این بود که شگردهای طنزپردازی این دوطنزپرداز بزرگ شناخته شود و در مرحله ی بعدی مورد مقایسه قرار بگیرند.

در ادامه این نوشتار، شگردهای طنزپردازی به دو گروه طنز کلامی و طنز موقعیتی تقسیم شده است.

یافته های پژوهش نشان می دهد که دهخدا از هر دو نوع بهره برده است. در حوزه ی طنز موقعیتی از شخصیت پردازی، شیوه روایی، ایجادنمایش، مناظره های ساختگی و در حوزه ی کلامی از؛ نظیره گویی، کنایه ی تلویح، استعاره تحکمیه استفاده نموده است.

گل آقا نیز در حوزه ی طنز موقعیتی از خلق شخصیت های خیالی، قالب نمایش، مشاجره های ساختگی و در حوزه ی طنزکلامی از سجع، به کاربردن واژه های متضاد در کناریکدیگر، اطناب، بازی با الفاظ، سرودن شعرعامیانه، شعرنو و نظیره گویی در این نوشتار، استفاده کرده است.

مقایسه شیوه های طنزپردازی این دو نشان می دهد که دهخدا از شیوه های طنزموقعیتی به وفور استفاده کرده است اما از شیوه های کلامی کمتر بهره می گیرد اما گل آقا هر دو شیوه ی موقعیتی و کلامی را فراوان به کار می برد او با استقبال از شگردهای طنزآفرینی دهخدا، تکامل دهنده ی این شگردهاست.

انتهای پیام

 

تعداد مشاهده خبر: (2297)
گروه خبر: پایان نامه ها
کد خبر: 681