مطلب جدید

/دریک پژوهش/به تحلیل دینامیکی تیر هدفمند تقویت شده با نانولوله های کربن پرداخته شد

در یک پژوهش کارشناسی ارشد،به تحلیل دینامیکی تیر هدفمند تقویت شده با نانولوله های کربن پرداخته شد

به گزارش پرتال اخبار پژوهش و فناوری کرمانشاه(تکنونیوز)؛ نسیم صمدی دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی دانشگاه رازی در پایان نامه خود که به راهنمایی دکترمحمدحسین یاس تدوین نموده به تحلیل دینامیکی تیرهدفمندتقویت شده با نانولوله های کربن پرداخته است.
در این پژوهش آمده که،استفاده از تیرها به عنوان اجزای اصلی سازه ها در زمینه های مختلف اعم از هوافضا، دریایی، عمرانی و غیره، بسیار معمول بوده، از سوی دیگر نانوکامپوزیت های تقویت شده با نانولوله کربن به دلیل دارا بودن خواص مطلوب مکانیکی، حرارتی و فیزیکی، امروزه به طور گسترده ای در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرند.
از این رو در این تحقیق، تحلیل ارتعاشات آزاد و اجباری تیرهدفمند تقویت شده با نانولوله کربن تک دیواره بررسی می شود.
در قسمت اول این پژوهش، براساس تئوری تیراویلر برتولی و تئوری تیموشنکو و با استفاده از روش عددی دیفرانسیل کوادریچر تعمیم یافته، تحلیل ارتعاشات آزاد تیرهدفمند تقویت شده با نانولوله کربن بررسی شده است.
در قسمت دوم این نوشتار، براساس تئوری برتولی و با روش المان محدود، تحلیل ارتعاشات اجباری تیرهدفمند تقویت شده با نانولوله کربن تحت بار متمرکز متحرک با سرعت ثابت مورد مطالعه قرار گرفته است.
در ابتدا همگرایی و دقت روش های ارائه شده با مقایسه نتایج بدست آمده از تحلیل تیرهدفمند، با نتایج دیگر تحقیقات اعتباردهی شده و سپس تاثیر ابعادهندسی، نوع تکیه گاه و از همه مهم تر نحوه توزیع نانولوله کربن ودرصد حجمی آن بر فرکانس طبیعی و پاسخ دینامیکی تیر دراین پژوهش ،مورد بررسی قرار گرفته است.
انتهای پیام
 
تعداد مشاهده خبر: (2017)
گروه خبر: پایان نامه ها
کد خبر: 589