مطلب جدید

/یک پژوهش/تحلیل پوششی داده ها ابزار مناسبی برای رتبه بندی دانشگاه ها است

براساس دستاوردهای یک تحقیق، مشخص شد که تحلیل پوششی داده ها ابزار مناسبی برای رتبه بندی دانشگاه ها است.

به گزارش پرتال اخبار پژوهش و فناوری کرمانشاه(تکنونیوز)؛ مهرناز سعادتی فر دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه؛ در پایان نامه خود که به راهنمایی دکترمحمدخدابخشی تدوین نموده به بررسی آموزش عالی و روش های ارزیابی موسسات آموزش عالی پرداخته است.

در این پژوهش آمده است: نظام آموزش عالی هر کشور یکی از عوامل  موثر در تحقق سیاست های توسعه ی یک کشور به شمار می رود لذا ارزیابی کارایی و رشد بهره وری واحدهای متوالی این امر از جمله مسائل مهم در بررسی های اقتصادی و اجتماعی است.

در این پایان نامه ضمن بیان روش هایی برای ارزیابی کارایی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به معرفی مدل های تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی واحدهای تصمیم گیرنده پرداخته کی شود و نمونه ای از کاربرد تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی کارایی دانشگاه ها بیان می شود در پایان به مقایسه روش رتبه بندی upl در ارزیابی دانشگاه ها و روشی که برپایه تحلیل پوششی داده ها می باشد پرداخته می شود و با مقایسه دو روش نتیجه گرفته می شود که تحلیل پوششی داده ها ابزار داده ها ابزار مناسبی برای رتبه بندی است

در این پایان نامه در فصل اول آموزش عالی و ارزیابی آن مورد بررسی قرار گرفته و چندین الگوریتم برای ارزیابی موسسات آموزش عالی بیان شده، از جمله الگوریتم رتبه بندی دانشگاه ها ی جهان اسلام، رتبه بندی کارنگی، رتبه بندی مک لین و روش درجه بندی کیواس می باشد.

در فصل دوم این پژوهش، روش بدست آوردن مدل های اساسی تحلیل پوششی داده ها، جهت تعیین کارایی و ناکارایی، با استفاده از مجموعه امکان تولید شرح داده شده است.

همچنین نشان داده شده کهDMU  های ناکار را می توان با استفاده از دو روش کاهش ورودی و افزایش خروجی بهDMU کارای مجازی تبدیل کرد.

 سپس کاربردی از تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی دانشگاه های بزرگ دولتی ایران بیان شده و کارایی هر دانشگاه، گروه های مرجع، وزن گروه های مرجع، مقادیر متغیرهای کمکی و مقادیر بهینه نهاده ها و محصول ها برای هردانشگاه مشخص شده است.

در ادامه این نوشتار، در فصل سوم روش درجه بندیUFL موسسه ی THE CENTER با روشی که بر پایه تحلیل پوششی داده ها می باشد مقایسه شده و با مقایسه نتایج دو روش و تطابق آنها این نتیجه گرفته شده که تحلیل پوششی داده ها ابزار مناسبی برای رتبه بندی دانشگاه ها است.

انتهای پیام

 

تعداد مشاهده خبر: (1731)
گروه خبر: پایان نامه ها
کد خبر: 496