مطلب جدید

/در یک پژوهش/ پیش بینی بار در سیستم های قدرت بررسی شد

 

در یک پژوهش مسئله پیش بینی بار سیستم قدرت به عنوان یکی از مهمترین مطالعات در حوزه برنامه ریزی و بهره برداری سیستم قدرت مورد بررسی قرار گرفت که به کار گیری هر روش برای یک مسئله خاص بستگی به شرایط مدلسازی پارامترهای مختلف داشته و نتایج شبیه سازی مختلفی را سبب خواهد شد.

 

حمدی عبدی در گفتگو با پرتال اخبار پژوهش و فناوری کرمانشاه ( تکنونیوز )؛ در رابطه با پژوهش انجام شده با عنوان پیش بینی بار در سیستم های قدرت گفت: تأمین انرژی الکتریکی یکی از نیازهای اساسی جوامع بشری است، مقدار این انرژی به دلیل اینکه فعالیت های مختلف دارای طبیعیت چرخه ای روزانه، هفتگی و ماهیانه می باشند ثابت نیستند.

 

وی در ادامه گفت: زمان بر بودن ساخت تأسیسات زیر بنایی تأمین و انتقال این انرژی مانند، سدها، نیروگاه ها و خطوط انتقال لزوم پیش بینی بار جهت سال های آتی برای فراهم نمودن مقدمات ایجاد این زیر ساختارها را مشخص می کند.

 

استادیار گروه برق دانشگاه رازی کرمانشاه افزود: پیش بینی بار که مؤلفه اساسی مطالعات سیستم قدرت از جنبه های برنامه ریزی و بهره برداری به شمار می آید، هدف غایی آن حفظ قابلیت اطمینان سیستم و نیز بهره برداری اقتصادی می باشد.

 

عبدی اظهار داشت: مهمترین دلیل پیش بینی بارالکتریکی توانایی ایجاد هماهنگی میان میزان تولید برق و تقاضای مصرف آن است اگر میزان بار پیش بینی شده کمتر از بار مصرفی واقعی باشد قابلیت اطمینان و در نتیجه کیفیت خدمات کاهش می یابد، چون این امر منجر به خاموشی های اجباری می شود.

 

وی بیان داشت: اگر بار بیش از مقدار مورد نیاز پیش بینی شود، امکان ذخیره سازی اقتصادی انرزی الکتریکی در مقیاس وسیع موجود نمی باشد، و هدر رفت سرمایه گذاری ها منجر به زیان مالی خواهد شد.

 

وی در پایان گفت: در این پژوهش مسئله پیش بینی بار سیستم قدرت به عنوان یکی از مهمترین مطالعات در حوزه برنامه ریزی و بهره برداری سیستم قدرت مورد بررسی قرار گرفت که به کار گیری هر روش برای یک مسئله خاص بستگی به شرایط مدلسازی پارامترهای مختلف داشته و نتایج شبیه سازی مختلفی را سبب خواهد شد.

انتهای پیام

 

تعداد مشاهده خبر: (1493)
کد خبر: 2058
  • /در یک پژوهش/ پیش بینی بار در سیستم های قدرت بررسی شد