مطلب جدید

اولویت های پژوهشی صندوق تأمین اجتماعی در سال 91 اعلام شد

 اولویت های پژوهشی صندوق تأمین اجتماعی کشور در سال 1391 اعلام شد

 

به گزارش پرتال اخبار پژوهش و فناوری کرمانشاه(تکنونیوز)؛ اولویت های پژوهشی این صندوق به شرح زیر است:

 

1-تدوین و استقرار نظام ارزیابی اثربخشی آموزش کارکنان صندوق وتعیین شاخص ها ومعیارهای ارزیابی اثربخشی دوره ها

 

2- بررسی  میزان مشارکت کارکنان جهت شرکت در دوره های آموزشی و ارائه راهکار هائی جهت افزایش آن

 

3-شناسائی موانع موجود درایجاد پرداخت متمرکز تعهدات صندوق وارائه راهکارهای اجرائی برای رفع آنها

 

4-محاسبه تعهدات سنوات آتی صندوق مبتنی برمحاسبات آکچوئری

 

5-علل  افزایش تقاضای  پیش از موعود بازنشستگی  در صندوق  تامین اجتماعی      

 

6-طراحی و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در سازمان تامین اجتماعی

 

7- بررسی و آسیب شناسی نظام حقوقی حاکم بر بیمه و بازنشستگی ایثارگران از منظر ابهامات ،مغایرت ها ،موانع اجرایی و کاستی ها

 

8-بررسی صلاحیت  سازمان در رسیدگی به ادعای سابقه  بیمه شدگان

 

9-بررسی حقوقی احکام معافیت سازمان تامین اجتماعی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی

 

10-بررسی معافیت های پرداخت حق بیمه  و تعیین ضوابط قانونی حاکم بر آن

 

11-تحلیل حقوقی ابعاد مختلف ماده 13قانون حمایت ازآزادگان

 

12-بررسی حقوقی شمول مقررات تامین اجتماعی نسبت به کارفرمایان ،کارگاهها و مدیران اشخاص حقوقی

 

13-محاسبه قیمت تمام شده خدمات تشخیصی- درمانی در مراکز ملکی منتخب صندوق تامین اجتماعی در سال 1390

 

14-طراحی الگوی محاسبه و اجرای آزمایشی شاخص های ارزیابی عملکرد مالی و اقتصادی بیمارستانهای تابعه صندوق تامین اجتماعی

 

15-مقایسه الگوی برونسپاری خدمات در نظام سلامت و ارائه الگوی مناسب جهت اجرا در بخش درمان تامین اجتماعی

 

16- ارائه  الگوی اداره مطلوب بیمارستان های ملکی صندوق تامین اجتماعی

 

17-بررسی مشکلات اجرایی بیمه کارگران ساختمانی و ارائه راهکارهای مناسب

 

18-بررسی علل عدم تطابق سوابق بیمه پردازی و ایام اشتغال واقعی بر مبنای ادعای برخی بیمه شدگان

 

19-بررسی تاثیر پارامتر های سن و سابقه بازنشستگی  بروضعیت منابع و مصارف صندوق

 

20-بررسی تاثیر مشاغل سخت وزیان آور برمیزان فوت و ازکارافتادگی ناشی از کار

 

21-بررسی هزینه -فایده واگذاری و برون سپاری فعالیت های صندوق به بخش خصوصی (دفاتر پیشخوان)

 

22-آسیب شناسی فرآیند برقراری انواع مستمری ها

 

23-آسیب شناسی روش جاری ابلاغ سابقه پرداخت حق بیمه به بیمه شدگان و ارائه روش بهینه جهت فرآیند مذکور با لحاظ ضوابط حقوقی و مسائل امنیتی وتعیین پیش نیازها ی مربوطه

 

24-آثار وتبعات مالی ناشی از احتساب سابقه ارفاقی در قوانین مختلف بازنشستگی

 

25-مطالعات تطبیقی نحوه گزینش نیروی انسانی در کشورهای مختلف جهان وتدوین مدل بومی گزینش برای کشور جمهوری اسلامی ایران

 

26-تدوین نظام جدید انتخاب وارزشیابی نیروی انسانی وکارکنان

 

27-تعیین پرتفوی مناسب سرمایه گذاری های صندوق تامین اجتماعی در بازار های پول و سرمایه با تاکید بر تعیین سهم هریک از صنایع در بازار

28-بررسی نحوه  استقرار اطلس پوشش خدمات صندوق تامین اجتماعی (GIS)

 

30-محاسبه میزان پرداخت از جیب بابت هزینه های درمانی (Out of Pocket)

انتهای پیام

 

 

تعداد مشاهده خبر: (2906)
کد خبر: 663
  • اولویت های پژوهشی صندوق تأمین اجتماعی در سال 91 اعلام شد