اولویت های پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه اعلام شد

از سوی شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه " اولویت های پژوهشی سال 94-93 "اعلام شد.

[ادامه مطلب...]

 لوله های پلی اتیلن، علاوه بر طول عمر بسیار، به علت سبکی و قابل استفاده در زمین های ناهموار، حمل و نقل آن ها آسانتر می باشد.

[ادامه مطلب...]

اولویت های پژوهشی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1392 اعلام شد.

[ادامه مطلب...]

اولويتهاي مطالعاتي و پژوهشي سازمان بيمه سلامت ايران اعلام شد

اولويتهاي مطالعاتي و پژوهشي سال 92 سازمان بيمه سلامت ايران اعلام شد.

 

[ادامه مطلب...]

اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه اعلام شد

 اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1392 اعلام شد.

[ادامه مطلب...]

اولویت های پژوهشی صندوق تأمین اجتماعی در سال 91 اعلام شد

اولویت های پژوهشی صندوق تأمین اجتماعی کشور در سال 1391 اعلام شد.

 

[ادامه مطلب...]

نمایش صفحه 1 از 2 - صفحه بعدی