مطلب جدید

+معاون پژوهشي معاونت علمي رياست جمهوري خبر داد: كمك24 ميلياردريالي معاونت به انجمن‌هاي علمي دانشجويي

به گزارش پرتال اخبار پژوهش و فناوری کرمانشاه (تکنونیوز)؛ درخصوص حمايت‌هاي معاونت علمي و فن‌آوري رياست جمهوري از انجمن هاي علمي دانشجويي خاطر نشان کرد: دراين راستا دو برنامه از سوي معاونت اجرا شده که مورد اول حمايت از انجمن هاي علمي دانشجويي در اواخر سال 1388 بود که با هدف حمايت هدفمند از انجمن هاي علمي کشور و ارتقاي روحيه و انگيزه علمي دانشجويان انجام شد.

      معاون علمي پژوهشي معاونت علمي و فن‌آوري رياست جمهوري تصريح کرد: با بومي سازي علم و پژوهش، شناسايي مشکلات و رقابت علمي سازنده بين دانشجويان مي‌توانيم روحيه با هم کارکردن راپژوهش، شناسايي مشکلات و رقابت علمي سازنده بين دانشجويان مي‌توانيم روحيه با هم کارکردن را در بين دانشجويان در قالب انجمن هاي علمي دانشجويي تقويت کنیم.

      وي افزود: به همين دليل با همکاري معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري ابتدا شيوه نامه اي براي ارزيابي عملکرد انجمن هاي علمي دانشجويي تدوين شد و بر اساس آن دو هزار و911 انجمن مميزي شدند که از اين تعداد دو هزار530 انجمن از عملکرد خوبي برخوردار بودند.

      سيدي ادامه داد: طي ارزيابي هايي که وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري انجام داد اين انجمن ها از رتبه دوم بين 81 تا 99 امتياز، رتبه اول تا پنجم دسته بندي شدند به اين صورت که رتبه اول 100 امتياز، رتبه دوم بين 81 تا 99 امتياز، رتبه سوم بين 61 تا 80 امتياز، رتبه چهارم 41 تا 60 امتياز و رتبه پنجم 21 تا 40 امتياز باشند كه البته اين امتيازات به فعاليت‌هايي که انجام مي دهند نيز بستگي پيدا مي کند.

      معاون علمي پژوهشي معاونت علمي و فن‌آوري رياست جمهوري خاطر نشان کرد: براساس اعلام اين رتبه بندي توسط وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري اين معاونت حمايت هايي را به اين شرح که به رتبه اول، 14 ميليون ريال، رتبه دوم 11 ميليون ريال، رتبه سوم 9 ميليون ريال، رتبه چهارم 7 ميليون ريال و رتبه پنجم 5 ميليون ريال اعطا شود، در نظر گرفت تا اين حمايت هاصرف برنامه هاي علمي- دانشجويي و ترويجي و کارآفريني شود.

      وي افزود: به طور متوسط به هر انجمن مبلغ 9 ميليون ريال تعلق گرفت که در مجموع 24 ميليارد ريال به دو هزار و 530 انجمن علمي دانشجويي در 95 دانشگاه و موسسه آموزشي سراسر کشور اعطا شد.

تعداد مشاهده خبر: (1914)
کد خبر: 12
  • +معاون پژوهشي معاونت علمي رياست جمهوري خبر داد: كمك24 ميلياردريالي معاونت به انجمن‌هاي علمي دانشجويي